Rookmelder-nederland.nl

BRANDVEILIGHEIDSKASTEN

 

 

Wij leveren brandveiligheidskasten speciaal voor Lithium-ion energiedragers. Het instapmodel voor het veilig en verantwoord opslaan van lithium-ion accu’s zijn de Battery Light veiligheidskasten van DUPA. Deze brandveiligheidskasten hebben een extra aantal functies die de veiligheid en het werkcomfort op de werkvloer vergroten. Een speciaal kenmerk is dat de deuren automatisch sluiten bij rookdetectie, zelfs als er brand ontstaat binnenin de kast. Dit is een belangrijke aanvulling in het veilig opslaan van lithium-ion energiedragers (accu’s), die zelf spontaan kunnen gaan ontbranden in geval van storingen of beschadigingen. Schadelijke dampen in de veiligheidskast worden op ieder niveau in de kast afgezogen en er is een aardingssysteem aan de veiligheidskast om ontstekingsgevaar te voorkomen. Alle Battery Light veiligheidskasten zijn voorzien van het CE-keurmerk met type goedkeuring volgens de NEN EN 14470-1.

Brand!

Bij een brand rondom de brandveiligheidskast worden de Lithium-ion energiedragers (accu’s) die in Battery Light brandveiligheidskasten zijn opgeslagen meer dan 90 minuten beschermd tegen oververhitting van buitenaf.
Dit voorkomt dat in de opslagkast aanwezige Lithium-ion- energiedragers instabiel worden of door aanstralen van de brand spontaan gaan ontbranden. De brandtesten van deze kasten voldoen aan de testvoorwaarden uit de norm EN 14470-1 en geeft de brandwerendheid Type 90. Onze kasten geven >90 minuten brandwerende bescherming van buiten naar binnen.

Bij een brand die ontstaat in de brandveiligheidskast bieden de Battery Light Lithium-ion brandveiligheidskasten eveneens een brandwerendheid van meer dan 90 minuten naar de omgeving. Het gevaar van ontbranding van Lithium-ion energiedragers en de her-ontbranding hiervan, kunnen boven de 1.000 °C zijn. De Battery Light Lithium-ion brandveiligheidskasten zijn naast de standaard norm EN 14470-1 ook op brandwerendheid van binnen naar buiten getest i.v.m. de opslag van aanwezige Lithium-ion energiedragers. Onze kasten geven >90 minuten brandwerende bescherming van binnen naar buiten.

De testresultaten laten zien dat een brandwerendheid van meer dan 90 minuten wordt bereikt. De Battery Light Lithium-ion brandveiligheidskasten bieden dus een bijzonder hoge mate van bescherming in geval van brand van binnen naar buiten en van buiten naar binnen.

Onze Brandveiligheidsopslagkasten

Wij werken met de Battery Light Lithium-ion brandveiligheidskasten van onze leverancier
DUPA Veiligheidstechniek. DUPA heeft ruim 40 jaar ervaring met (brand)veiligheidskasten. Zij leveren onze veiligheidsproducten die op het hoogste niveau zijn getest door TÜV en zijn hierdoor voorzien van diversen kwaliteitscertificaten;

Brandveiligheidskasten voor het verantwoord en veilig opslaan & opladen van Lithium-ion energiedragers binnen in gebouwen hebben wij ook De Battery Line. Deze kasten bieden de mogelijkheid om veilig de baterijen op te laden in de kast en zijn hierdoor voorzien van alle veiligheidstechnieken. Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.

LEES MEER OVER DE GEVAREN VAN LITHIUM-ION-ENERGIEDRAGERS (ACCU’S)